Груб строеж

Извършваме груб строеж на сгради и еднофамилни къщи. Изпълняваме всички дейности свързани с груб строеж с необходимите материали и техника от изкопните работи, бетониране на основи, отливане на плочи, отливане на колони, греди и стълбища, зидария на външни и вътрешни стени,  до подпокривно пространство и покрив.