Електро инсталации

Проектираме и изграждаме нови електро инсталации. Също така преработваме съществуващи електро инсталации. Извършваме монтаж на апартаментно табло, дефектотокова защита, лампени, контактни излази, ключове, контакти и осветителни тела. Предлагаме автоматика на световноизвестната фирма Шнайдер.

elektro_instalacii